+ گزینش(فیلتر) بر اساس:

بازرسی فنی NDT عادی
بازرسی فنی NDT

خدمات: -1 بازرسی فنی کلیه تجهیزات صنعتی در مرحله ساخت، خرید، نصب. -2 بازرسی جوش و رنگ اسکلت فلزی، مخازن، خطوط لوله د

NDT, لوله, تجهیزات صنعتی, رنگ, صنعتی, خدمات, بازرسی فنی, تجهیزات

شرکت کاوشگران باصر عادی
شرکت کاوشگران باصر

انجام خدمات بازرسی فنی وغیر مخرب

بازرسی فنی, خدمات نفت, خدمات پتروشیمی

 • نوع مالکیت : خصوصی
 • نوع فعالیت: خدمات
 • محدوده فعالیت: ایران
 • مدیرعامل: آقای بیک محمد نژاد
 • تلفن : 2166597278 
 • دورنما: 02166597278 
شرکت پرتو کاران تابش عادی
شرکت پرتو کاران تابش

تجهیزات آزمونهای غیر مخرب NDT و فیلم های رادیوگرافی

خدمات نفت, خدمات پتروشیمی

 • نوع مالکیت : خصوصی
 • نوع فعالیت: خدمات
 • محدوده فعالیت: ایران
 • مدیرعامل: آقای جلیل روزی طلب
 • تلفن : 2188613228 
 • دورنما: 02188602633 
| | | | |
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت دنیای تجارت استون پل می باشد |
 
Bpolb.com
 
Bpolb.com